Redakcja

PANI.PL 

Karolina Weber 

[email protected] 

Redaktor prowadząca 

 

Maria Dąbrowska 

[email protected] 

Redaktor

 

Magdalena Zamkutowicz 

[email protected] 

Redaktor 

 

REDAKTORZY PANI.PL 

Monika Stukonis

Jarosław Topolewski

Danuta Bybrowska

Magdalena Dzienisiewicz

Magdalena Jankowska

Kania Kamińska 

Agnieszka Niedek 

Iga Nyc 

Łukasz Siwiec 

Maciej Spadło

Małgorzata Wójtowicz 

Anita Zuchora

 

REDAKTORZY TWOJSTYL.PL 

Ewa Awdziejczyk  

Anna Jasińska 

Rafał Jemielita 

Jagna Kaczanowska

Aleksandra Kintop

Agnieszka Litorowicz-Siegert

Małgorzata Nawrocka-Wudarczyk

Joanna Nojszewska 

Anna Rączkowska

Grażyna Saniuk

Ewa Sarnowicz-Kalicka

Maria Szaj

Karolina Tomaszewicz

Jolanta Zakrocka 

 

WSPÓŁPRACA

Anna Frątczak

Katarzyna Jaraczewska 

Justyna Kasprzak 

Dorota Nasiorowska-Wróblewska

Agnieszka Pióro

Maja Strzeżek

 

MAGAZYN PANI

Monika Stukonis

Redaktor naczelna

 

Jarosław Topolewski

Z-ca Redaktor Naczelnej

 

Małgorzata Wójtowicz

Agnieszka Niedek

Sekretarze redakcji 

 

WYDAWNICTWO

Tomasz Namysł 

Prezes Zarządu

 

Monika Krokiewicz 

Członek Zarządu, Wydawca

 

Marek Szymański 

Dyrektor ds. Cyfryzacji 

 

Adam Parysz 

Dyrektor Informatyki 

 

Maciej A. Brzozowski 

Dyrektor Public Relations 

 

Iwona Sitkiewicz 

Kierownik Promocji